Analogowy zegar na bloga


[px] Wybierz szerokosc i wysokosc (ta sama)

(kolor tła zegara)

tło przeŸroczyste